Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Lietuvių kalbos institutas; red. kol.: St. Keinys (vyr. red.) ir kt. – 4-asis leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000. – XXIV, 967 p.

Redaktorių kolegija: St. Keinys (vyr. red.), J. Klimavičius, J. Paulauskas, J. Pikčilingis, N. Sližienė, K. Ulvydas, V. Vitkauskas.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ – vienas iš svarbiausių bendrinės kalbos norminamųjų veikalų. Šis žodynas – bene dažniausiai lituanistų naudojama knyga. Tai mūsų biblija, parankinė knyga, kurioje pirmiausia ieškome atsakymo į bet kokį su žodžiais susijusį klausimą. Čia galima sužinoti, kaip sudėti žodžiai rašomi, kirčiuojami, kaitomi, kokios jų reikšmės, koks junglumas, kaip jie vartojami. Be šios knygos neišsiverstų spaudos darbuotojai, mokytojai bei visi kiti, kuriems rūpi taisyklingai parašyti ar pasakyti.

Palyginti su ankstesniais „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimais (1954, 1972) šis yra didžiausias – jame pateikta daugiau kaip 74 tūkst. žodžių, kurie sudėti į maždaug 50 tūkst. žodyno straipsnių (nuo 1993 m. išėjusio trečiojo leidimo šis skiriasi tuo, kad ištaisytos pastebėtos korektūros klaidos, patikslintas vienas kitas žodžio aiškinimas, vartosenos pavyzdys ir pan.).