Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
2017-04-03

KĖDAINIUOSE VYKO RENGINYS „NEPATIKĖSITE: LIETUVIŲ KALBA GALI IŠGELBĖTI PASAULĮ!

 

Š. m. kovo 31 d. Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė kartu su Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Aurelija Tamulioniene bei Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktoriumidoc. dr. Remigijumi Venckumi skaitė paskaitas kalbos renginyje Kėdainiuose. Renginio idėja „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį!“ sutelkė  gausų būrį kalbos tvarkytojų, mokytojų, bibliotekininkų ir kitų svečių drauge padiskutuoti ir paminėti Lietuvių kalbos kultūros metų.

 

Kalbos galia kurti ateitį

Profesorė Jolanta Zabarskaitė su kalbininkų bendruomene aptarė kalbos pokyčius ir būtinybę juos suprasti, siūlė žiūrėti į kalbą kaip į idėjų šaltinį ir ją naudoti. Pateikdama įgyvendintų idėjų pavyzdžius, profesorė atskleidė, kaip, skiriant dėmesį sąvokai, ugdant žodžio analizės gebėjimus, žvelgiant į kalbos sampratos istoriją, atskleidžiant kalbos žaidybiškumą, galima kalbą naudoti ne tik komunikacijai, bet ir paversti ją būdu kurti išskirtinius ir sėkmingus traukos objektus ar net prekių ženklus, t. y. būdu kurti ateitį. Pranešimo pabaigoje retoriškai svarstyta, o koks gi galėtų būti Kėdainių traukos objektas ateityje?

 

 

Lietuvių kalbos padėtis šiandien

Pakitusios kalbos šiandieninę situaciją atskleidė dr. Aurelija Tamulionienė. Kalbėdama apie kalbos ir jos vartotojų ryšį, mokslininkė pristatė, ką pati visuomenė mano kalbą, kokie klausimai jai rūpi, ką mano mokiniai ir patys kalbininkai. Mokslininkė aptarė ir bendrinės kalbos pokyčius bei pristatė, kokių modernių būdų ir priemonių ieškoma lietuvių kalbos prestižui stiprinti, kokių informacinių išteklių esama, kokie turėti atsirasti netolimoje ateityje.

 

 

Kalba, kurianti meną

Doc. dr. Remigijus Venkus, dalindamasis savo eksperimentinės fotografijos patirtimi, siejo kalbą su vaizdu, su fotografija. Anot Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktoriaus, kalbos vartojimas ir jos suvokimas gali lemti kūrinio išpildymą. Fotografija taip pat yra kalba, o fotografijos kalbą galima būtų apibūdinti kaip metaforą.

 

 

Renginyje profesorė Jolanta Zabarskaitė pristatė Lietuvių kalbos instituto kilnojamąją edukacinę parodą „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Paroda Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje iki balandžio mėnesio pabaigos.

 

 

Renginio metu profesorei Jolanta Zabarskaitei buvo įteikta Kėdainių rajono mero Sauliaus Grinkevičiaus padėka už bendrystę ir bendradarbiavimą su Kėdainių rajono savivaldybe bei už geranorišką pagalbą rajono kalbininkams. Savo ruožtu Lietuvių kalbos institutas nuoširdžiai dėkoja Kėdainių rajono savivaldybei ir renginio organizatorei Rūtai Švedienei už kvietimą dalyvauti šiame puikiame renginyje ir galimybę dalintis idėjomis su bendraminčiais.