Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
2017-05-12

NETEKTIS

 

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad ketvirtadienį, š. m. gegužės 10 d., mirė prof. habil. dr. Algis Kalėda.

Atsisveikinti su Kolega galima gegužės 14 dieną nuo 9 iki 15 val. laidojimo namuose Vilniuje, Olandų g. Laidotuvės Rokantiškių kapinėse Vilniuje. 

                       (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto nuotrauka)