Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Konferencijos

TERMINOLOGAI KVIEČIA SKAITYTI PRANEŠIMUS

                 TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

 

 

2017 m. birželio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute vyks  LKI ir Lietuvių terminologijos forumo 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Konferencija vyks Lietuvių kalbos institute. Maloniai kviečiame pildyti dalyvių anketas ir dalyvauti.

 Daugiau informacijos anketoje.

 

 

 

  INTERNATIONAL CONFERENCE ON TERMINOLOGY

 

    We kindly invite you to participate in the 2nd international conference on terminology organized by the Institute of the Lithuanian language and Lithuanian terminology forum Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. The conference will take place on 1-2 June 2017 at the Institute of the Lithuanian Language (P. Vileišio g. 5, Vilnius, Lithuania).

     Invitation



 

J. JABLONSKIO KONFERENCIJA (2016 m.)

 

 

 

2016 m. rugsėjo 23-24 d. VU Filologijos fakultete vyks 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, skirta iki šiol mažiausiai akcentuotai J. Jablonskio tyrimų sričiai – semantikai.

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro organizuojamoje konferencijoje planuojama susitelkti į semantikos problemas senojoje raštijoje, tarmėse, bendrinėje kalboje, taip pat į kultūrinių reikšmių aspektus. Iš viso numatytos keturios sekcijos:

• Bendrinės kalbos sekcija;
• Dialektologijos sekcija;
• Etnolingvistikos sekcija;
• Senosios raštijos sekcija.

Konferencijos „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ tikslas – suburti įvairių kalbos lygmenų reikšminiais aspektais besidominčią tarptautinę patyrusių ir jaunųjų lingvistų bendruomenę akademiniam dialogui, suteikti galimybę gilinti semantikos žinias, keistis skirtingų lingvistinių mokyklų metodologine patirtimi.

Daugiau informacijos apie konferenciją žr.
http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/lt/

 

 

 

PROF. A. GIRDENIO KONFERENCIJA (2016 m.)

 

 

2016 m. spalio 19-21 d. kviečiame visus į Lietuvių kalbos institutą (P. Vileišio g. 5, Vilnius), kuriame vyks ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“.

Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto organizuojama konferencija skirta profesoriaus A. Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti. Konferencijoje kviečiame diskutuoti ir skaityti bei klausytis pranešimų iš fonetikos ir fonologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimų, morfonologijos, žodžių darybos, akcentologijos, leksikologijos.

 

KONFERENCIJOS TEZĖS

 

 

Konferencijų archyvas